A _ G I F T _

A N _ I N S T A L L A T I O N _ O F _ T W O _ N O T E B O O K S _ A N D _ A _ P O S T E R. _ T H E _ W O R K _ I S _ O N L Y _ H A N D E D _ O U T _ A S _ A _ G I F T, _ I T _ C A N N O T _ B E _ B O U G H T _ A N D _ I T’ S _ N O W H E R E _ P U B L I C _ T O _ B E _ S E E N _ 2 0 1 7 _

sanoa ei

sanoa ei ei koskaan ei

sitten nyökätä

nyökätä kaks x niinku mikään ei olis muuttuvaa

niinku olis joku tahto

niinku olis

ja nyökätä

niinku ei mikään ei

niinku joo

niinku

kaikki menee