A S T R O .P Y K Ä R I _

A N _ A S T R O L O G I C A L _ C H A R T _ A N D _ A _ L I V E _ R E A D I N G _ F O R _ R E C O R D: _

P Y K Ä R I

A T _ G – L I V E L A B, _ H E L S I N K I _ 1 7 .3 .2 0 1 8 _